Kullanıcı sözleşmesi

Web sitemizi ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bu web sitesine erişim ve sitenin kullanımı, aşağıdaki kullanım koşullarına tabidir. Kullanım sözleşmesi, bu web sitesinin ziyareti ve kullanımı için yasal bilgileri, fikri mülkiyet haklarına ilişkin bir beyanı ve özel yaşamın korunmasına yönelik düzenleme referansını kapsar.

Web sitesini ziyaret etmeden veya herhangi bir _ekilde kullanmadan önce, işbu Kullanım Sözleşmesini dikkatlice okumanızı tavsiye ediyoruz.

Bu web sitesinin ziyaret edilmesi ve/veya kullanılması, kullanım koşullarının kabul edildiği anlamına gelmektedir. işbu koşulları okumakta zorlanıyorsanız veya içeriğine katılmıyorsanız, DNX Network SARL bu siteyi daha fazla kullanmamanızı ve ziyaret etmemenizi tavsiye eder.

 1. DNX Network SARL hakkındaki hukuki bilgiler

  Bu web sitesi adresi ve diğer özellikleri aşağıda belirtilen DNX Network SARL sorumluluğu altında çevrimiçi yayınlanır:
  Yönetim Merkezi (Adres): 42 Rue de Hollerich, L-1740 Luxembourg, Luxembourg
  Genel posta: support@dnxnetwork.lu
  Telefon no.: +352 2786 20 29
  Faks no.: +352 2700 2801
  KDV numarası: LU 23052515

 2. Sözleşmenin kullanım alanı

  DNX Network SARL, ileride Webcamer(s) olarak geçecek olan üçüncü kişilerce sağlanan ileride içerik Hizmet olarak geçecek olan webcam hizmetlerinin kullanım ve ödemelerinin kolaylaştırılmasını hedefler.

  DNX Network SARL tarafından size Webcamer'ın içerik Hizmetine erişim ve ileride Destek Hizmeti olarak geçecek olan teknik platformlar üzerinden içerik Hizmet için ödeme yapılması imkanı sunulur.

  Ödediğiniz tutarlar, içerik Hizmeti ve Destek Hizmetini içine alır. DNX Network SARL, içerik Hizmeti masraflarını size içerik Hizmetini sağlayabilmesi için Webcamer'a transfer eder ve Destek Hizmeti masraflarını ise kendi hesabına alır. Size kolaylık sağlaması amacıyla, DNX Network SARL, telefon operatörleri, kredi kartı kuruluşları veya elektronik ödeme organizasyonları gibi üçüncü şahıslarca sağlanan ödeme kolaylıklarını kullanabilir.

 3. Tarifeler ve tazminatlar

  DNX Network SARL hesabınıza sınırsız olarak erişim garantisi verir. Webcamer içerik Hizmeti, kullanıcı hesabındaki krediler ölçüsünde satın alınabilir. Bu krediler, kredi paketleri satın alarak, internet sitesi üzerinde belirtildiği _ekilde Kullanıcı tarafından ödeme yapılarak elde edilirler.

  Kullanıcı kredilerini ancak DNX Network SARL bünyesinde kullanabilir. Bu krediler üçüncü _ahıslara aktarılamaz veya örneğin üçüncü _ahıslardan hizmet veya mal alımı gibi farklı _ekilde kullanılamaz.

  Auto pack opsiyonunu seçebilirsiniz. Bu opsiyonu onaylayarak, bir Webcamer'ın içerik Hizmetlerini kullanmakta olduğunuzda, DNX Network SARL tarafından son paket alışverişinizin yenilenmesine izin verirsiniz.Böylece hesabınıza otomatik olarak kredi yüklenir. Bu opsiyonu arzuladığınız herhangi bir zaman "Hesabım" bölümüne başlanarak iptal edebilirsiniz.

  3 ay boyunca hesaba hiçbir _ekilde kredi yüklenmez ise, DNX Network SARL, hesabın açık tutulması için 4. aydan itibaren 10 kredi aylık masraf keser. Hesapta kredi kalmadığında, bu kesinti artık uygulanamaz.

  DNX Network SARL, web sitesinde yayınlanan hizmetler ve ücretlerde, herhangi bir zamanda değişiklik yapma, dolayısı ile kullanım sözleşmesinin hükümlerini değiştirme, güncelleme veya tamamlama hakkını saklı tutar. işbu kullanım sözleşmesini düzenli olarak incelemeniz gerekir. Yeni bilgilerin yürürlüğe girmesini takiben, web sitesini kullanmaya devam ederseniz, değişiklikleri kabul etmi_ sayılırsınız.

  Diğer yandan, DNX Network SARL Web sitesinde veya kullanım sözleşmesinde gerçekleştirilen değişikliklerden doğabilecek zararlardan hiçbir _ekilde sorumlu tutulamaz.

 4. Sorumluluk sınırları

  DNX Network SARL Destek Servisinin daima hizmette olması ve Web Sitesinin güvenliğinin sağlanması için, ticari plan üzerinde makul çabalar göstermektedir. DNX Network SARL teknik sorunların neden olabileceği rahatsızlıkları en aza indirgemek için her türlü önlemi almaktadır.

  Yine de, DNX Network SARL tarafından izin verilmeyen müdahaleler veya kötü teknik uygulamalar veya virüs bulaşmaları ihtimali göz ardı edilmemektedir. Bu nedenlerle, DNX Network SARL, Destek Hizmetinin kesintisiz olarak sağlanacağı, herhangi başka bir maruziyet durumunun oluşmayacağına dair taahhüt verememektedir. Bu nedenle DNX Network SARL, Destek Hizmeti’nin kullanımından dorian sorunlardan işleyiş bozukluklarından, hatalardan vb. sorumlu tutulamaz.

  Diğer yandan, DNX Network SARL teknik veya fonksiyonel ve işlevsel sorunları düzeltmek, olası kötüye kullanım veya dolandırıcılıkları tespit etmek ve ortadan kaldırmak için, önceden haber vermeksizin Destek Hizmeti erişimi kesintiye uğratma hakkına sahiptir. Söz konusu kesintiler, Destek Hizmetinin değiştirilmesi veya iyileştirilmesi için ve hizmetin düzenli teknik bakımının sağlanması için gereklidir. DNX Network SARL söz konusu kesintilerden doğabilecek zararlardan hiçbir _ekilde sorumlu tutulamaz.

  Teknik hasarlardan dolayı hiçbir sorumluluk kabul edilmez

  DNX Network SARL bu Destek Servisi aracılığı ile kolaylaştırılan içerik Hizmetinin kullanımından doğabilecek hiçbir zarar veya hasardan sorumlu tutulamaz. Ayrıca, web sitesini kullanırken yüklediğiniz verilerin kendi sorumluluğunuzda olduğunun bilincinde olduğunu ve bunu kabul ettiğinizi de ifade etmi_ sayılırsınız. Verilerin yüklenmesinden doğabilecek, bilgisayar sisteminin herhangi bir _ekilde hasar görmesi veya veri kaybından yalnızca siz mesulsünüz.

  Üçüncü şahısların bağlantılarından dolayı hiçbir sorumluluk kabul edilmez

  Üçüncü _ahıslara ait olan, veya üçüncü _ahıslar tarafından tamamen veya kısmen kontrol edilen veya işletilen web siteleri, bu siteye başlantı verebilirler. DNX Network SARL bu web sitelerinin içeriklerini incelememiştir ve söz konusu sitelerin içeriği ve diğer özellikleri üzerinde herhangi bir yetki sahibi değildir.

 5. Teknik gerekler

  Webcamer tarafından sağlanan içerik Hizmetinin kullanımı bazı teknik gereklere tabi olabilir. içerik Hizmetinin görüntülerinin sağlandığı formatlar, video ve ses dosyası okuyucuları ve internet bağlantısı tipi web sitesinde belirtilir. Söz konusu teknik gerekleri sağlamamanız halinde, içerik Hizmeti kullanamayabilirsiniz. Diğer yandan, bilgisayarınıza uygulanabilir olan teknik koruma tedbirleri nedeniyle, içerik Hizmeti kullanamamanız da mümkündür.

 6. Kullanıcının yükümlülükleri

  içerik Hizmetini yasa kapsamında kullanabilmeniz için, en az 18 yağında olmanız gerekmektedir. _lgili yasa ile bu hizmetin kullanımı için minimum ya_ sınırı _artı konulmuştur.

  Diğer kullanım koşulları hükümleri ne olursa olsun, kullanıcı olarak bilhassa _unu taahhüt edersiniz:

  • - Web sitesini makul bir _ekilde, kullanım koşullarına uygun olarak kullanın.
  • - Bu sitenin düzgün işleyişine mani olmak veya mani olmayı denemek için, yazılım, aygıt vb. kullanmayın. Ayrıca web sitesinin altyapısı üzerinde ciddi bir yük oluşturacak bir harekette de bulunmamayı, site içeriğini bozmamayı taahhüt ediyorsunuz (sitenin geçici veya kalıcı olarak kullanım dışı kalmasına neden olabilecek eylemler).
  • - Web sitesini yasadışı amaçlarla, DNX Network SARL veya diğer üçüncü şahısların adlarına hasar vermek amacıyla kullanmamak.
  • - DNX Network SARL tarafından önceden açık _ekilde izin verilmedikçe, web sitesini bir başka siteye başlamayın.

  DNX Network SARL, yukarıda sayılan hükümlerden birini veya kullanım koşulları tarafından zorunlu koşulan herhangi başka bir hükmü çiğnediğinizi tespit veya tahmin etmesi durumunda, web sitesine erişiminizi kısmen veya tamamen yasaklama hakkını saklı tutar.

 7. Fikri mülkiyet hakkı

  Metin, fotograf, resim, teknoloji, logolar,yazılımlar dahil olmak üzere DNX Network SARL sitesinin içeriğinin, hangi formatta, _ekilde veya kaynak üzerinde olursa olsun, fikri mülkiyet haklarıyla ve/veya sanayi haklarıyla, telif hakları, ticari marka hakları, veri tabanlarına ilişkin haklar, ticari isimler, alan adları, tecrübeler, modeller, logolar ve desenlere ilişkin haklarla korunduğunu bilir ve onaylarsınız. DNX Network SARL bu unsurlar üzerindeki hakların tamamına sahiptir.

  Bu web sitesinin kullanımı size içerikleri üzerinde hiçbir hak tanımaz. Bu sitenin herhangi bir bölümünü, her ne _ekilde olursa olsun değiştiremez, uyarlayamaz, yayınlayamaz, dağıtamaz veya işletemezsiniz. Size veya çalışanınıza veya herhangi bir üçüncü _ahsa ait veya sizin tarafınızdan işletilen bir başka site üzerinde, önceden DNX Network SARL’un iznini almadan bu web sitesine bir başlantı veremezsiniz

  Kişisel ve ticari olmayan kullanımınız dışında, indirilen içeriklerde değişiklik yapılması, bu içeriklerin yayınlanması, aktarılması DNX Network SARL tarafından önceden yazılı olarak izin verilmedikçe, kesinlikle yasaktır.

 8. Özel yaşam ve özel bilgilerin korunması

  DNX Network SARL verdiğiniz kişisel bilgilerin korunması için gereken tüm tedbirleri alır. Burada, özel yaşamın korunmasına ilişkin düzenlemeye doğru bir başlantı bulabilirsiniz.

  By accepting the terms and conditions, you also authorize us for an unlimited time to keep on file the last four digits of your registered card number for future payments and to charge all balances accrued on the subscriptions and related services as explained above with the information saved (in agreement with the cancellation and refund policy included in the T&C). Furthermore you are aware that if any of terms above and this consent agreement is changed, we will contact you to inform you of the change(s). As consequence it is your responsibility to ensure that the contact details you provide are correct and to communicate us at the address mentioned in the footer the most current information. You can withdraw this consent anytime by simply contacting us via the contact form.

 9. iletişim bilgilerinin kayıt edilmesi

  Sohbet odasını veya diğer enteraktif iletisim imkanlarını kullanmayı seçtiyseniz, bu bilgilerin depolandıklarını kabul edersiniz. DNX Network SARL, ihtilafların çözümlenmesi, destek hizmeti sağlanması ve sorunların yasanın izin verdiği _ekliyle araştırılması için, gerekli olan tüm bilgileri saklar. DNX Network SARL bu bilgileri, kanunsuz bir eylem veya suç araştırması çerçevesinde polis veya diğer hükümet makamlarında talepte bulunulması durumu hariç, üçüncü _ahıslarla paylaşmayacaktır.

 10. Bize ulaşın

  işbu kullanım koşularına ilişkin, daha geni_ veya açık bilgi arzu etmeniz durumunda, aşağıdaki yollardan biri ile DNX Network SARL'e ulaşmanızı rica ediyoruz:
  E-posta : support@dnxnetwork.lu
  Tel.: +352 2786 20 29
  Faks: +352 2700 2801

  DNX Network SARL her türlü yanlış anlaşılma, şikayet veya Web sitesine ilişkin teknik veya operasyonel sorun veya bildirdiğiniz bir içerik kalite sorununun makul bir sürede çözümü için gereken tüm tedbirleri alır.

 11. Kullanım koşullarının hukuki geçerliliği

  Eğer bu kullanım koşullarından birinin tamamen hükümsüz ve/veya uygulanamaz olduğu ortaya çıkarsa, diğer kullanım koşullarının geçerliliği veya uygulanabilirliği bu durumdan etkilenmez. Kısmen veya tamamen geçersiz ve/veya uygulanamaz olan tüm hükümler, hükümsüz hükmün ilk hedeflerine en yakın olan bir başka geçerli hükümle değiştirilir.

 12. Uygulanabilir yasa ve Yargı alanı

  işbu kullanım sözleşmesi Lüksembourg hukukuna bağlıdır. Web sitemizin kullanımından veya kullanım koşullarının ve/veya özel yaşamın korunmasına ilişkin düzenlemenin kabul edilmesi, yorumlanmasından doğabilecek her türlü ihtilafta, uluslararası özel hukuk kuralları ayrı tutularak, Lüksembourg yasalarını uygulayacak olan Lüksembourg mahkemeleri yetkilidir.

 13. Geri ödeme ve şikayetler

  DNX Network SARL istisnai durumlarda müşterilerine ücret iadesi yapılması hakkını saklı tutar (teknik sorunlarda). DNX Network SARL müşterisinin uğradığı zararı ya banka hesabına doğrudan ödeme yaparak, ya da satın alım sırasında ödeme yöntemi olarak (mümkün ise) karşılayacaktır. Bir şikayet veya geri ödeme talebi söz konusu olduğunda, DNX Network SARL diğer müşterilerin _ikayetlerini ve sistem tarafından kaydedilen verileri de dikkate alacaktır. Her türlü şikayet veya para iadesi talebiniz için, lütfen Müşteri Servisimiz ile temasa geçin: support@dnxnetwork.lu.

 14. 18 U.S.C 2257 Record-Keeping Requirements Compliance Statement

  In compliance with the Federal Labeling and Record-Keeping Law (also known as 18 U.S.C. 2257), all models located within our domain were 18 years of age or older during the time of photography. All models’ proof of age is held by the custodian of records, which is listed below, organized by producer. All content and images are in full compliance with the requirements of 18 U.S.C. 2257 and associated regulations.

  dAgency SA
  Rue des Alpes 21
  1201 Genève - Suisse

This site uses cookies to analyze the website, to make it more user-friendly and to offer you products tailored to your needs.
By using the site, you accept the terms of the Privacy Policy
Accept

Beğendiklerim (0/0)

  En Son Ziyaret Edilen (0/0)

   Ok